Türkiye Orkideleri


Barlia robertiana - Patpatanak

Familya
Orchidaceae-Salepgiller

Türkçe İsim
Patpatanak Salebi

Bitki Örtüsü
Frigana-Maki-Çam

Yükselti
0 - 500 mt

Jeolojik Yapı
Kalker

Sinonim
Barlia robertiana

Doğal Yayılış
Aydın,Muğla,İzmir,Antalya


Dactylorhiza romana - Elçik Salebi

Familya
Orchidaceae-Salepgiller

Türkçe İsim
Elçik Salebi

Bitki Örtüsü
Maki-Frigana-Çam

Yükselti
0 - 2000 mt

Jeopolitik Yapı
Kireçtaşı

Sinonim
Dactylorhiza romana

Doğal Yayılış
İzmir,Urla,Manisa,Muğla,Aydın