Yasal Prosedürler..Yasal Prosedürler

Salep Orkidelerinin kültüre alınarak üretilmesi aşamalarında yapılması gereken yasal prosedürler hakkında detaylı olarak bilgilenmek için bu yazımızı sonuna kadar mutlaka okuyunuz.
Salep Orkidelerinin üretimi ya da yetiştiriciliği için iki türlü üretici profili karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi hobi amaçlı veya deneme amaçlı üretim yapmak, bir diğeri de ticari yani profesyonel olarak üretim yapmak.
Her iki şekildeki üretim yöntemleriyle ilgili yasal düzenleme ve izinlerle ilgili kafanıza takılan tüm sorulara cevap bulabileceğiniz yazımızı son yayınlanan yasa, yönetmelik ve tebliğler ışığında hazırladık.
Hangi tür üretim yaparsanız yapın, herhangi bir şekilde cezai işlemle karşılaşmamak için aşağıda belirttiğimiz tüm yasal düzenlemelere harfiyen uymanızı tavsiye ederiz.

Hobi - Amatör Yetiştiricilik

İzin Almak Gerekir mi.?
Hobi-Amatör ya da deneme amaçlı üretim yapmak için başlangıçtaki üretim alanınız (100-200 metre kare) civarında ise veya sadece bahçenizde ya da balkonunuzdaki saksı içerisinde üretim yapacaksanız Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerinden herhangi bir belge almanız gerekmemektedir.
Üretim Materyali Fide ve Yumru Nereden Alınmalı.?
Hobi ya da deneme amaçlı üretim yapmak isteyen yetiştiricilerimizin ilerleyen süreçlerde herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için; Salep Orkidesi üretimi ve yetiştiriciliği için satın alacakları Salep Orkidesi Fide ve Yumrularını mutlaka "Süs Bitkisi Üretici Belgesi"ne sahip ve resmi fatura kesebilen üreticilerden temin etmeleri gerekmektedir.
Cezai İşlemler Nelerdir.?
Doğal yayılış alanlarında bulunan Salep Orkidelerinin kaçak olarak sökülmesi, toplanması, alımı ve satışı kesinlikle yasaktır.
Herhangi bir şekilde doğadan kaçak olarak söküldüğü tespit edilen Salep Orkidelerinin alım ve satımını yapanlar hakkında biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi suçundan cezai işlem uygulanır.
2020 yılı içerisinde kaçak olarak Salep Orkidesi sökümü yapan ya da satanlara verilen Kişi başı ceza miktarı 73.747.-TL'dir.

Profesyonel Ticari Yetiştiricilik

Üretim Yapılacak Arazinin Kayıt Ettirilmesi
Profesyonel olarak ticari yetiştiricilik yapmak isteyen yeni girişimciler ve üreticiler ise; üretim yapacakları tarla veya bahçelerini mutlaka bulundukları yerlerdeki Ziraat Odalarından alacakları Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine kayıt ettirmeleri (işletmeleri) gerekmektedir.
Üretici Belgesi Alımı
Ticari olarak yetiştiricilik yaparak üretim yapmak ve üretilen yumru veya fideleri yasal olarak satabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Müdürlüklerinden "Süs Bitkileri Yetiştirici Belgesi" almak zorunluluğu vardır.
Süs Bitkileri Üretici Belgesi İçin Neler Gerekli.?

Süs Bitkisi Üretici Belgesi Verilmesi

(1) Süs bitkisi üretici belgesi üretim tesislerinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.
(2) Süs bitkisi üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker veya peyzaj mimarı/teknikeri ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisi veya peyzaj mimarına ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı, aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.
b) (Degisik:RG-4/4/2012-28254) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.
c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.

Süs Bitkisi Üreticilerinin Yükümlülükleri

Süs bitkisi üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:
a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süre ile muhafaza etmek.
b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.
c) Süs Bitkileri Üreticileri alt birliğine (SÜSBİR) üye olmak zorundadır.

Herkese yardım edemeyiz,
ama herkes birine yardım edebilir..