Sık Sorulan SorularHobi - Amatör Yetiştiricilik

İzin Almak Gerekir mi.?
Hobi-Amatör ya da deneme amaçlı üretim yapmak için başlangıçtaki üretim alanınız (100-200 metre kare) civarında ise veya sadece bahçenizde ya da balkonunuzdaki saksı içerisinde üretim yapacaksanız Tarım ve Orman Bakanlığı İl veya İlçe Müdürlüklerinden herhangi bir belge almanız gerekmemektedir.
Üretim Materyali Fide ve Yumru Nereden Alınmalı.?
Hobi ya da deneme amaçlı üretim yapmak isteyen yetiştiricilerimizin ilerleyen süreçlerde herhangi bir cezai işlemle karşılaşmaması için; Salep Orkidesi üretimi ve yetiştiriciliği için satın alacakları Salep Orkidesi Fide ve Yumrularını mutlaka "Süs Bitkisi Üretici Belgesi"ne sahip ve resmi fatura kesebilen üreticilerden temin etmeleri gerekmektedir.
Cezai İşlemler Nelerdir.?
Doğal yayılış alanlarında bulunan Salep Orkidelerinin kaçak olarak sökülmesi, toplanması, alımı ve satışı kesinlikle yasaktır.
Herhangi bir şekilde doğadan kaçak olarak söküldüğü tespit edilen Salep Orkidelerinin alım ve satımını yapanlar hakkında biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi suçundan cezai işlem uygulanır.
2020 yılı içerisinde kaçak olarak Salep Orkidesi sökümü yapan ya da satanlara verilen Kişi başı ceza miktarı 73.747.-TL'dir.

Profesyonel Ticari Yetiştiricilik

Üretim Yapılacak Arazinin Kayıt Ettirilmesi
Profesyonel olarak ticari yetiştiricilik yapmak isteyen yeni girişimciler ve üreticiler ise; üretim yapacakları tarla veya bahçelerini mutlaka bulundukları yerlerdeki Ziraat Odalarından alacakları Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine kayıt ettirmeleri (işletmeleri) gerekmektedir.
Üretici Belgesi Alımı
Ticari olarak yetiştiricilik yaparak üretim yapmak ve üretilen yumru veya fideleri yasal olarak satabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Müdürlüklerinden "Süs Bitkileri Yetiştirici Belgesi" almak zorunluluğu vardır.
Süs Bitkileri Üretici Belgesi İçin Neler Gerekli.?

Süs Bitkisi Üretici Belgesi Verilmesi

(1) Süs bitkisi üretici belgesi üretim tesislerinin bulunduğu il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.
(2) Süs bitkisi üretici belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen tekniker veya peyzaj mimarı/teknikeri ise diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği; değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisi veya peyzaj mimarına ait diplomanın aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı, aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.
b) (Degisik:RG-4/4/2012-28254) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.
c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.

Süs Bitkisi Üreticilerinin Yükümlülükleri

Süs bitkisi üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:
a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süre ile muhafaza etmek.
b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.
c) Süs Bitkileri Üreticileri alt birliğine (SÜSBİR) üye olmak zorundadır.

Salep İçeriği

Salep’in içeriğinde neler vardır?
% 11-44 Müsilaj (Glikommannan) % 8-9 Nişasta % 2-3 Redüktörozlar % 1 Proteik yapıdaki maddeler % 2-10 Mineraller Örnek: Muğla bölgesi saleplerinde %44 Müsilaj, %13 Nişasta, %9,7 Nem, %2-3 Kül bulunmaktadır.
1 Kg Yaş Yumrudan Kaç Kg Kuru Salep elde edebilirim?
Normal şartlarda 5-6 Kg yaş (taze) salep yumrusundan yaklaşık 1 Kg kuru salep elde edilir. Ancak hasat döneminin farklı evrelerinde bu değişiklik gösterebilir. Erken hasatta 8-10 Kg yaş yumrudan 1 Kg kuru salep, geç hasat döneminde ise 4-5 Kg yaş yumrudan 1 Kg kuru salep elde edilebilir. Öğütme aşamasında ise yaklaşık %1 gibi bir fire söz konusudur. Yani 100 Kg kuru salep çekirdeğinin öğütülme aşamasında 1 Kg kadar kayıp yaşanabilir.
Müsilaj (Glikommman) oranı en yüksek olan türler hangisidir?
Dactylorhiza romana - %60 Orchis anatolica - %50-55 Serapias vomeracea - %40 Orchis sancta - %15
Glikommannan Nedir ?
Molekül ağırlığı 200-2000 dalton olan, 1 gramı ile 200 ml suyu absorbe edebilen, hidrokolloid özellikte, kıvam artırıcı bir polisakkarittir. Dondurmada %0,5-1,0 oranında kullanılır.
Kıvam artırıcı olarak salep bitkisine alternatif neler kullanılmaktadır?
Keçi boynuzu özütü, Jelatin, Arap sakızı, Karragenan, Çöven kökü, Guam, Ksantam guam, Tara guam kullanılmaktadır.

Üretim

Türkiye'nin hangi bölgelerinde yetiştiricilik yapabilirim?
Salep Orkidelerinin tüm Türkiye genelinde doğal yayılışı vardır. Hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde yetiştiricilik yapabilirsiniz.
İklim İstekleri Nedir?
Ege bölgesi salepleri 600 - 700 metreye kadar rahatlıkla yetişmektedir. Daha yüksek rakımlarda denemeler yaparak çıkan sonuçlara göre hareket edilmelidir. Doğal yayılış olarak baktığımızda ülkemizde 0 (sıfır) rakım ile 2.000 (ikibin) rakımlarda Salep Orkidelerinin yetiştiği görülmektedir.
Toprak İstekleri nedir?
Hafif bünyeli, kışın su tutmayan süzek ve organik maddece zengin topraklar yetiştiricilik için uygundur. Ağır bünyeli topraklarda; iyi bir toprak işlemesi ve yanmış ahır gübresi, solucan gübresi, leonardit, orman toprağı takviyesi ile uygun yetiştirme ortamları oluşturulduğunda çok iyi sonuçlar alınmaktadır.
Doğal Yayılıştaki Bitki örtüsü nedir ?
Orman, maki, frigana, çayır, bataklık, işlenmeyen tarım arazileri ve kültür alanlarıdır..
Genel olarak yükselti nedir?
Sahil (0 - 500 mt) Dağlık (500 mt - >)
Jeolojik yapı nedir?
Kireçtaşı, Marn, Andezit, Serpantin, Bazalt,

Herkese yardım edemeyiz,
ama herkes birine yardım edebilir..